Bestuur


Samenstelling bestuur:


Voorzitter:                 H. Sietzema                         tel.  0513-461686

Penningmeester:      T. Zonneveld-Wartena      tel. 0513-688218

Lid:                              T. Folkertsma-Hoekstra   tel. 0513-688117

Lid:                              W. Krist-de Bos                  tel. 0513-688958

Lid:                               S. van der Wal                    tel.0513-688314


e-mail:                         info@dle-langezwaag.nl


Wijziging in uw gezin zoals adres, gezinssamenstelling of bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer (i.v.m. automatische incasso) graag z.s.m. doorgeven aan het bestuur.